Deze website maakt gebruik van cookies

Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

Gemeenten samen op weg!

Op Voorne-Putten werken we hard aan de energietransitie. De energietransitie is de overstap van fossiele brandstoffen, zoals aardgas en steenkool naar duurzame, schone energiebronnen, zoals zon en wind. Op steeds meer daken liggen zonnepanelen, er rijden meer elektrische auto’s op de weg en we besparen energie door bijvoorbeeld led-verlichting te gebruiken en huizen te isoleren. 

En toch is dit nog maar het begin. De grootste stappen moeten we nog gaan zetten, en daar werken de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne aan mee! We gaan steeds meer elektriciteit op een duurzame manier opwekken. Dat doen we met behulp van natuurlijke bronnen zoals zon en wind. Daarbij volgen we de ontwikkeling van nieuwe technieken op de voet. 

Ook zijn we gestart met de overgang naar aardgasvrij. Hiervoor is een Warmtetransitievisie voor Voorne-Putten gemaakt.

De 4 gemeenten werken samen met hun inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties toe naar een energieneutraal Voorne-Putten.

Klimaatakkoord

Nederland heeft als doel om in 2030 bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uit te stoten dan we in 1990 deden. In het Klimaatakkoord zijn maatregelen opgenomen die we de komende jaren gaan nemen om dit doel te halen. Het Klimaatakkoord is voortgekomen uit het Klimaatverdrag van Parijs. Daarin hebben 195 landen, inclusief Nederland, afgesproken om in 2050 de stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur te beperken tot ruim onder 2 graden Celsius, en zo mogelijk 1,5 graden Celsius. Om dat te bereiken moet onder andere de uitstoot van broeikasgassen worden verminderd met 95%. Het belangrijkste broeikasgas is koolstofdioxide (CO2). Daarom richten we ons vooral op het verminderen van de CO2-uitstoot in de lucht.
Hier vind je meer info over het Klimaatakkoord

Laatste nieuws

Direct naar nieuwsoverzicht >>

 28 september 2021
Besluitvorming RES 1.0 Rotterdam-Den Haag

 27 september 2021
Collectieve inkoopacties zonnepanelen

 16 september 2021
Energiekraam voor gratis advies over energie besparen op de markt in Oostvoorne en Rockanje

 15 september 2021
Scootmobielaanhuis wekt volledige energieverbruik zelf op

 29 juli 2021
Gratis energie besparen voor inwoners Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne

 21 juli 2021
Komende jaren eenvoudiger elektrisch opladen door flink meer laadpalen in Nissewaard

Voorne-Putten werkt mee aan de energietransitie. We besparen energie  en gaan stap voor stap over op een duurzame energievoorziening. En we zoeken in plaats van aardgas naar andere, duurzame manieren om onze huizen en gebouwen te verwarmen.
We zijn op weg!

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief.

© Ontwerp & realisatie CreatieCentrale