Nieuws

16 oktober 2023

Gemeenteraad van Nissewaard neemt een besluit over Windpark Brielse Maasdijk

Het college van burgemeester en wethouders heeft aan de gemeenteraad van Nissewaard een besluit gevraagd over de vergunningsaanvraag van vijf windturbines aan de Brielse Maasdijk. De gemeenteraad wordt gevraagd een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven. De commissie leefomgeving behandelt deze verklaring op 25 oktober, waarna in de gemeenteraadsvergadering van 2 november een besluit van de raad wordt verwacht. Dat is nodig om het verdere proces van vergunningverlening in gang te zetten.

 “Dit voorstel ligt ons zwaar op de maag”, zegt wethouder duurzaamheid Chris Hottentot. “We moeten namelijk vaststellen dat de plaatsing van drie windturbines ten westen van de Hartelburg had volstaan voor het voldoen aan de afspraken met de provincie Zuid-Holland. Deze oplossing kan ook rekenen op ruimer draagvlak onder omwonenden. Toch zijn we verplicht de aanvraag van HVC Landwind voor vijf windmolens te beoordelen. Deze aanvraag moeten we toetsen aan een goede ruimtelijke ordening.” Het college ziet na die toets geen juridisch doorslaggevende redenen om de vergunning te weigeren. Hottentot: “We hebben ons maximaal ingespannen om de inwoners van Nissewaard zo goed mogelijk te beschermen. Dat is terug te zien in het voorgestelde normenkader.”

>> Lees meer over dit besluit

Windmolen nissewaard
Energiek Voorne-Putten logo

Voorne-Putten werkt mee aan de energietransitie. We besparen energie  en gaan stap voor stap over op een duurzame energievoorziening. En we zoeken in plaats van aardgas naar andere, duurzame manieren om onze huizen en gebouwen te verwarmen.
We zijn op weg!

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief.

© Ontwerp & realisatie CreatieCentrale