Nieuws

35 TWh duurzame energie op land in 2030 binnen bereik, dankzij werk van 30 energieregio’s

Eén van de maatregelen uit het Klimaatakkoord is het opwekken van 35 TWh duurzame energie op land in 2030. 30 energieregio’s in Nederland werken aan plannen daarvoor: de Regionale Energiestrategieën (RES). In het Klimaatakkoord is bewust gekozen voor de regionale schaal. Dit werpt zijn vruchten af.

'Foto' van de stand van zaken
Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft een 'foto' gemaakt van de stand van zaken. Zij hebben hiervoor de concept-RES'en van alle energieregio's gebruikt. Daaruit blijkt dat de regio's goed op weg zijn en op koers liggen om de doelstelling voor 2030 te halen. Namelijk het opwekken van 35 TWh aan duurzame energie op het land. Je vindt de foto van februari 2021 hier.

Samenwerking en ondersteuning
We zijn dus goed op weg! Maar er zijn ook nog stevige uitdagingen, knelpunten en afwegingen. Deze vragen om actie en keuzes van álle partijen - het rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, netbeheerders, energiecoöperaties, maatschappelijke organisaties, energiebedrijven - en dus om een stevige voortzetting van de samenwerking. De RES vraagt om langjarige inspanningen willen we de doelstelling realiseren. Ondersteunen van de regio’s blijft daarom nodig.

Meer informatie?
Lees hier het nieuwsbericht en meer info op de website van het Nationaal Programma RES.

Energiek Voorne-Putten logo

Voorne-Putten werkt mee aan de energietransitie. We besparen energie  en gaan stap voor stap over op een duurzame energievoorziening. En we zoeken in plaats van aardgas naar andere, duurzame manieren om onze huizen en gebouwen te verwarmen.
We zijn op weg!

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief.

© Ontwerp & realisatie CreatieCentrale