Nieuws

28 september 2021

Besluitvorming Regionale Energiestrategie Rotterdam-Den Haag

De Energieregio Rotterdam-Den Haag heeft op 31 maart de Regionale Energiestrategie 1.0 gepubliceerd, waarna de RES is voorgelegd aan de 23 gemeenteraden, de Provinciale Staten en de algemeen besturen van de 4 waterschappen.

Stand van zaken Voorne-Putten

De RES 1.0 is ook behandeld in de gemeenteraden van Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne. De gemeenten Hellevoetsluis en Nissewaard hebben de RES 1.0 vastgesteld. In de gemeente Westvoorne is de besluitvorming uitgesteld en wordt de RES behandeld in de raadsvergadering van 27 oktober 2021. De gemeenteraad van Brielle heeft de RES 1.0 niet vastgesteld. Binnen de RES-regio Rotterdam-Den Haag wordt gekeken hoe de gemeente Brielle betrokken kan blijven bij het regionale RES-proces.

Maatwerkaanpak voor uitvoering

Gemeenten, waterschappen en de provincie bepalen ieder voor zichzelf hoe de RES wordt vertaald naar het lokale (omgevings)beleid en de bijbehorende acties en instrumenten. Voor de uitwerking van de ambities en plannen in de RES 1.0 is een maatwerkaanpak nodig. De gemeenten starten daarvoor gebiedsprocessen, waar inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden bij worden betrokken. De RES wordt elke twee jaar geactualiseerd, op grond van nieuwe inzichten, ervaringen en technieken.

De RES 1.0 van de regio Rotterdam-Den Haag is dus van een groot aantal gemeenten, waterschappen en provincie. De vier gemeenten op Voorne-Putten hebben binnen deze RES hun eigen wensen, uitgangspunten en voorwaarden. Deze zijn verwoord in een notitie die samen met de RES 1.0 is voorgelegd aan de gemeenteraden, die je hieronder kunt downloaden.

Energiek Voorne-Putten logo

Voorne-Putten werkt mee aan de energietransitie. We besparen energie  en gaan stap voor stap over op een duurzame energievoorziening. En we zoeken in plaats van aardgas naar andere, duurzame manieren om onze huizen en gebouwen te verwarmen.
We zijn op weg!

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief.

© Ontwerp & realisatie CreatieCentrale