Nieuws

27 januari 2022

Gemeenteraad Westvoorne positief over aanvraag zonnepark Tinte

De gemeenteraad van Westvoorne heeft een positieve houding ingenomen tegenover het initiatief voor een zonnepark aan de Konneweg in Tinte. De beoogde locatie ligt in het agrarisch glastuinbouwgebied. 

 Aandachtspunten

De gemeenteraad heeft wel enkele belangrijke aandachtspunten voor de initiatiefnemer, zoals de inpassing van het zonnepark in het landschap, (brand)veiligheid, rendement, netcapaciteit, beheer, onderhoud en ontmanteling. Ook hecht de raad veel belang aan participatie van inwoners van de gemeente.  

Participatie

De initiatiefnemer dient de omgeving te betrekken bij de plannen. Het gaat niet alleen om omwonenden/inwoners, maar ook om bijvoorbeeld omliggende bedrijven, natuurorganisaties, belangenorganisaties en energiecoöperaties. Bij realisatie van het initiatief krijgt de omgeving van het nieuwe zonproject ook de mogelijkheid om mede-eigenaar te worden.

Besluitvorming

Pas nadat de provincie instemt met een zonnepark in het gebied, kan besluitvorming op lokaal niveau starten. Voor besluitvorming over de uitgebreide afwijkingsprocedure en een besluit van de gemeenteraad over de aanvraag voor de omgevingsvergunning is het daarom nog te vroeg.

Informatie over voortgang

De gemeente Westvoorne houdt u op de hoogte van de voortgang via de gemeentelijke kanalen. Heeft u vragen hebben, dan kunt u deze bij de gemeente Westvoorne neerleggen via gemeente@westvoorne.nl.

Lees hier meer over de aanvraag voor het zonnepark in Tinte

Energiek Voorne-Putten logo

Voorne-Putten werkt mee aan de energietransitie. We besparen energie  en gaan stap voor stap over op een duurzame energievoorziening. En we zoeken in plaats van aardgas naar andere, duurzame manieren om onze huizen en gebouwen te verwarmen.
We zijn op weg!

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief.

© Ontwerp & realisatie CreatieCentrale