Nieuws

12 april 2023

Haalbaarheidsstudie zonne-energie op waterbassins

Drijvende zonnepanelen op waterbassins bij tuinders: ze leveren een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de ambities uit de Regionale Energiestrategie (RES). Met pilotprojecten is onderzocht welke (on)mogelijkheden er zijn voor opschaling. Bekijk de belangrijkste inzichten van de haalbaarheidsstudie.

Biogroentenkwekerij Brielle
Ook Voorne aan Zee is vertegenwoordigd in de haalbaarheidsstudie, als onderdeel van de ‘Versnellingsaanpak zonne-energie op waterbassins’. Een biogroentenkwekerij uit Brielle onderzoekt de mogelijkheden om 1.800 zonnepanelen te realiseren op een waterbassin van circa 6.200 m2.

Bijzonder aan dit project is dat de tuinder het project via de energiecoöperatie Voorne-Putten Energie (VPE) wil realiseren. Dit helpt bij aan het waarmaken van 50% lokaal eigendom bij duurzame energieprojecten. Dit past bij de afspraken uit het Klimaatakkoord en draagt bij aan de doelstellingen van de RES. Leden van de energiecoöperatie kunnen hierdoor investeren in duurzame energie én ervan profiteren.

Waterbasins

Rendement
Dit project wordt geëxploiteerd via de SCE-subsidie, speciaal voor energiecoöperaties en VvE’s. Het totale projectrendement is 3,9% per jaar, met een rendement voor de participanten van 3,6% per jaar. De energiecoöperatie heeft de mogelijkheid om dit project gebundeld te financieren met andere projecten waardoor het rendement zelfs kan oplopen tot 5%.

De tuinder hoeft hierdoor zelf niet te investeren en draagt geen risico’s. In ruil voor het gebruik van het waterbassin ontvangt de hij een huurvergoeding. Bovendien profiteert hij, zonder te investeren, van voordelen als minder waterverdamping en minder algengroei. De tuinder en Voorne-Putten Energie hebben beiden de intentie om het project samen te realiseren.

Energiek Voorne-Putten logo

Voorne-Putten werkt mee aan de energietransitie. We besparen energie  en gaan stap voor stap over op een duurzame energievoorziening. En we zoeken in plaats van aardgas naar andere, duurzame manieren om onze huizen en gebouwen te verwarmen.
We zijn op weg!

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief.

© Ontwerp & realisatie CreatieCentrale