Nieuws

Inspreekbijeenkomst Provinciale Staten over Regionale Energiestrategieën

Provinciale Staten nodigen inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties uit om in te spreken en hun mening te geven over de Regionale Energiestrategieën (RES’en). Laat je mening horen bij de inspreekbijeenkomst op 14 mei. De inspraakbijeenkomst van 14 mei vervangt de mogelijkheid tot inspreken over de RES'en tijdens de commissievergadering op 26 mei.

Regionale energiestrategieën
In het Klimaatakkoord is besloten dat gemeenten, provincies en waterschappen gezamenlijk regionale energiestrategieën (RES’en) gaan opstellen. In een RES wordt aandacht besteed aan de beschikbaarheid en verdeling van warmtebronnen op regionaal niveau en aan locaties voor de opwek van duurzame elektriciteit, bijvoorbeeld via zonnepanelen of windturbines.

Op 16 juni nemen Provinciale Staten van Zuid-Holland een besluit over de zeven RES’en 1.0 voor onze provincie, waaronder de RES van de regio Rotterdam-Den Haag, waar de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne onder vallen. Meer informatie over de Regionale Energiestrategieën kun je vinden op de website van de provincie Zuid-Holland. Specifieke info over de RES van de regio Rotterdam-Den Haag en hoe de gemeenten op Voorne-Putten hieraan bijdragen, vind je hier

Laat je mening horen
Provinciale Staten horen graag uw mening op 14 mei tijdens een inspreekbijeenkomst over de gemeente overstijgende onderdelen van de zeven Zuid-Hollandse energiestrategieën. De volksvertegenwoordigers kunnen dit goed gebruiken bij de voorbereiding op de besluitvorming. 

Je kunt je tot maandag 10 mei 12.00 uur aanmelden bij commissiegriffier Ruby Horst via r.horst@pzh.nl. Stuur je mail o.v.v. ‘Inspreekbijeenkomst RES’ en vermeld bij uw aanmelding je naam, e-mailadres telefoonnummer en indien van toepassing de Zuid-Hollandse regio/gemeente waarover je wilt inspreken.

Digitaal
De inspreekbijeenkomst is digitaal via Microsoft Teams. De inspraakbijeenkomst van 14 mei vervangt de mogelijkheid tot inspreken over de RES'en tijdens de commissievergadering. Indien er beperkt gebruik gemaakt wordt van de inspreekbijeenkomst, dan vervalt 14 mei. De aangemelde insprekers kunnen dan alsnog inspreken tijdens de vergadering van de commissie Bereikbaarheid en Energie op 26 mei.

 Inspraakbijeenkomst volgen?
Geïnteresseerden die de inspreekbijeenkomst willen volgen, kunnen deze live en achteraf bekijken via deze link.

Energiek Voorne-Putten logo

Voorne-Putten werkt mee aan de energietransitie. We besparen energie  en gaan stap voor stap over op een duurzame energievoorziening. En we zoeken in plaats van aardgas naar andere, duurzame manieren om onze huizen en gebouwen te verwarmen.
We zijn op weg!

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief.

© Ontwerp & realisatie CreatieCentrale