Nieuws

Jongeren positief over windmolens en zonnevelden in hun omgeving

Twee derde van de jongeren is positief over windmolens en zonnevelden. Jongeren zijn gemiddeld positiever over windmolens en zon op dak wanneer deze al te zien zijn in hun omgeving. Jongeren willen actief meedenken over de energietransitie. Maar dan wel via social media, vragenlijst, e-mail, brief of school. 

Dat blijkt uit een onderzoek dat I&O Research heeft uitgevoerd voor het Nationaal Programma RES. Anne Schipper overhandigde het onderzoek aan Ed Nijpels, voorzitter van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord. Zij deed dat namens JongRES, de Jonge Klimaatbeweging (JKB) en de Klimaat Energie Koepel (KEK). Maar ze kreeg het rapport net zo hard weer terug, met een mooie opdracht.

Jongeren nog te weinig betrokken
We willen voorkomen dat de aarde met meer dan 2 graden Celcius opwarmt. Daarom gaan we ervoor zorgen dat er minder CO2 in de lucht komt. Dat doen we in Nederland bijvoorbeeld door meer energie op te wekken met zonne- en windenergie. Dertig regio’s in Nederland maken een Regionale Energiestrategie (RES).

Daarin staat in welke gebieden de regio’s zoeken naar plekken voor zonne- en windenergie. Zij doen dat samen met maatschappelijke organisaties en inwoners. Jongeren (12 tot en met 30 jaar) zijn daarbij nog te weinig betrokken. Met de resultaten van het onderzoek kunnen de jongerenbewegingen de regio’s helpen. 

Opdracht
Anne Schipper is voorzitter van JongRES, een initiatief ontstaan uit KEK en JKB. Zij ging naar Ed Nijpels om de resultaten van het onderzoek te overhandigen. ”Jongeren in Nederland zijn klaar voor de energietransitie. Ze zien de manier waarop energie wordt geproduceerd graag verduurzamen. En dat moet nu meegenomen worden in de plannen.”

Zij kreeg het rapport onverwacht snel weer terug van Ed Nijpels. Maar dan wel met een opdracht: ”Zo’n brede steun vraagt om actie. JongRES moet nu zorgen dat de steun die is uitgesproken in deze vragenlijst wordt omgezet in actieve bemoeienis van de jongeren met de energietransitie in hun eigen omgeving. Het gaat uiteindelijk om hun toekomst.”

Doel onderzoek
Doel van het onderzoek was te kijken wat jongeren vinden van zonne- en windenergie. Maar ook hoe zij zelf meer betrokken kunnen en willen worden bij de energietransitie. En bij het zoeken naar plekken voor zonne- en windenergie in de RES’en.

Wat vinden jongeren?
Twee derde van de jongeren is voor zonnevelden en windmolens op land en zee. Zonnevelden worden iets meer gesteund dan windmolens. Zelfs negen op de tien jongeren vindt het goed dat er steeds meer zonnepanelen op daken zijn in Nederland. Zes op de tien jongeren staan positief tegenover (meer) windmolens op land. Jongeren die in hun omgeving nu al zonnepanelen op daken of windmolens zien, zijn gemiddeld genomen positiever over zonne- en windenergie dan jongeren die dat niet in hun buurt tegenkomen.

Bijna zes op de tien jongvolwassenen (19 tot en met 30 jaar) voelen zich (voor een deel) verantwoordelijk om actief mee te denken over de energietransitie. Eén op de tien voelt op dit gebied helemaal geen verantwoordelijkheid. Jongvolwassenen willen betrokken worden via sociale media, maar ook via e-mail, brief of vragenlijst. Tieners (12 tot en met 18 jaar) zijn het liefst bij de energietransitie betrokken via school en sociale media.

Meer informatie
Je kunt de rapportage ‘Jongeren en de Energietransitie’ hier downloaden.

Jongeren positief
Energiek Voorne-Putten logo

Voorne-Putten werkt mee aan de energietransitie. We besparen energie  en gaan stap voor stap over op een duurzame energievoorziening. En we zoeken in plaats van aardgas naar andere, duurzame manieren om onze huizen en gebouwen te verwarmen.
We zijn op weg!

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief.

© Ontwerp & realisatie CreatieCentrale