Nieuws

14 april 2023

Kickersbloem organiseert duurzaam energienetwerk

De bedrijven op Kickersbloem 1 en 2 hebben een kick-off gegeven aan een gezamenlijk Energie Handelsplatform. Hierbij delen ondernemers op het bedrijventerrein duurzaam opgewekte energie. Wat ze tekort komen krijgen ze geleverd van bijvoorbeeld agrariërs met zonnepanelen of windmolens in de omgeving, of wordt ingekocht op de beurs.

Via een handelsplatform levert een ondernemer de zonnestroom die hij zelf niet gebruikt, rechtstreeks door aan ‘de buren’. Dit zonder tussenkomst van een energiemaatschappij. Stichting Stimular en ECCO Business Parks helpen de ondernemers met de opstart, ondersteund door de Gemeente Voorne aan Zee en Provincie Zuid-Holland. 

Overbelaste energienetten
De energienetten in Nederland kunnen de stijgende elektriciteitsvraag steeds moeilijker aan. Zeker op piekmomenten. Het lokaal handelen vormt een opmaat naar verder balanceren tussen vraag en aanbod. Hierdoor wordt het net ontlast, maar voorkómen we ook dat energieopbrengsten wegvloeien uit de regio. “Ondernemers op Kickersbloem I en II staan positief tegenover het platform”, aldus projectleider Mark Kok. “Direct inkopen op de beurs is voor veel ondernemers al direct voordeliger. Verdere samenwerking biedt steeds meer kansen naar de toekomst toe. Denk aan onderlinge leveringen zonder tussenkomst van een traditionele energiemaatschappij, of investeren in een buurtbatterij.”

020 Duurzaam energienetwerk Kickersbloem 1 en 2

Toekomstbestendig met hulp van agrariërs
De bedrijventerreinen werken zo toe naar een toekomstbestendige energiehuishouding. “En daar zullen we ook de omgeving bij nodig hebben”, aldus Mark Kok. “Om de dekking te vergroten en zo ook de energie-intensieve activiteiten van alle bedrijven te kunnen dekken, zoeken we graag samenwerking met agrariërs uit de omgeving. Agrariërs hebben vaak grote daken en kunnen mede daardoor meer energie opwekken dan ze zelf nodig hebben. Die energie kunnen we nu rechtstreeks inzetten op het bedrijventerrein.”

Ook mee doen?
Ondernemers en agrariërs die geïnteresseerd zijn om mee te doen met het Energie Handelsplatform of willen verduurzamen kunnen zich melden bij Stefan Romijn van Stichting Stimular, die de rol van duurzaamheidscoach voor de gemeente vervult. Stefan is te bereiken via 010-238 28 237 of s.romijn@stimular.nl.

Energiek Voorne-Putten logo

Voorne-Putten werkt mee aan de energietransitie. We besparen energie  en gaan stap voor stap over op een duurzame energievoorziening. En we zoeken in plaats van aardgas naar andere, duurzame manieren om onze huizen en gebouwen te verwarmen.
We zijn op weg!

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief.

© Ontwerp & realisatie CreatieCentrale