Nieuws

9 december 2021

Planbureau voor de Leefomgeving analyseert 30 regionale energiestrategieën

De 30 regio’s in Nederland, waaronder de energieregio Rotterdam-Den Haag werkten afgelopen jaar hard door aan hun ambities voor het opwekken van duurzame energie. Iedere regio heeft hiervoor een regionale energiestrategie (RES) opgesteld. 

'Foto' van de stand van zaken

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft een 'foto' gemaakt van de stand van zaken. Zij hebben hiervoor de RES'en van alle energieregio's gebruikt. Daaruit blijkt dat de ambitites in de RES’en optellen tot 55,1 TWh. Het PBL schat in dat uiteindelijk tussen 35,4 TWh en 46,4 TWh wordt gerealiseerd. De doelstelling uit het Klimaatakkoord is dat in 2030 35 TWh aan duurzame energie op het land wordt opgewekt.

Je vindt de foto van de stand van zaken per december 2021 hier.

Verder samen werken aan RES 2.0

De regio’s gaan aan de slag met de uitwerking van de ambities van de RES 1.0. Op 1 juli 2023 laten zij in de RES 2.0 de voortgang zien. Ook in deze fase ligt het voortouw bij de regio’s: gemeenten, provincies, waterschappen en netbeheerders. En ook nu is betrokkenheid en steun van het rijk, van bedrijven, energiecoöperaties, inwoners en maatschappelijke partners nodig. Alleen gezamenlijk is het mogelijk de energietransitie verder te brengen. Voldoende middelen zijn een belangrijke voorwaarde om de ambities te realiseren: zowel investeringsruimte, subsidies als procesmiddelen. Dit vraagt om een heldere koers en keuzes van het nieuwe kabinet: hoeveel mag de energietransitie kosten en wie gaat het betalen? Ook is het nodig om te zorgen voor voldoende mensen in de uitvoering.

Energiek Voorne-Putten logo

Voorne-Putten werkt mee aan de energietransitie. We besparen energie  en gaan stap voor stap over op een duurzame energievoorziening. En we zoeken in plaats van aardgas naar andere, duurzame manieren om onze huizen en gebouwen te verwarmen.
We zijn op weg!

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief.

© Ontwerp & realisatie CreatieCentrale