Nieuws

30 januari 2023

Vergunning verleend voor Zonnepark Tinte

Aan de Konneweg in Tinte komt een zonnepark. Het park wordt dit jaar door SolarEnergyWorks samen met energiecoöperatie Voorne-Putten Energie ontwikkeld. De vergunning hiervoor is in september 2022 verleend en op 28 oktober onherroepelijk geworden. De zonnepanelen kunnen naar verwachting jaarlijks ruim 3.000 huishoudens van stroom voorzien.

Landschappelijke inpassing
De gemeente vindt het belangrijk dat het open landschap zo veel mogelijk behouden blijft. Het zonnepark wordt daarom op een zorgvuldige wijze in het landschap ingepast. De ecologische kwaliteit wordt zo veel mogelijk bevorderd. Dit gebeurt in samenspraak met natuurvereniging KNNV. De uitwerking wordt afgestemd met de omwonenden.

Financiële participatie
Om inwoners van de gemeente te laten meeprofiteren én meebeslissen over de opbrengsten van het zonnepark werken de initiatiefnemers samen met de lokale energiecoöperatie Voorne-Putten Energie. Voorne-Putten Energie gaat obligaties uitgeven, waarmee er gedeeld kan worden in de opbrengsten van het zonnepark. Daarnaast kan iedereen lid worden van Voorne-Putten Energie en zeggenschap krijgen over wat er met een deel van de opbrengsten van het zonnepark gebeurt. Over de hier genoemde mogelijkheden, voorwaarden en wat dit betekent voor inwoners zullen de initiatiefnemers en Voorne-Putten Energie nader naar buiten treden.

Bovendien wordt er ook een omgevingsfonds opgericht. De revenuen hiervan worden ingezet voor een verdere verduurzaming van lokale en maatschappelijke initiatieven die de leefbaarheid binnen de gemeente verhogen Hierover zullen de initiatiefnemers en Voorne Putten Energie de inwoners informeren.

Energiek Voorne-Putten logo

Voorne-Putten werkt mee aan de energietransitie. We besparen energie  en gaan stap voor stap over op een duurzame energievoorziening. En we zoeken in plaats van aardgas naar andere, duurzame manieren om onze huizen en gebouwen te verwarmen.
We zijn op weg!

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief.

© Ontwerp & realisatie CreatieCentrale