Nieuws

Verslag participatie duurzaam opwekken elektriciteit op Voorne-Putten beschikbaar

In mei en juni zijn de vier gemeenten op Voorne-Putten gezamenlijk in gesprek gegaan met hun inwoners, ondernemers en professionele organisaties over het duurzaam opwekken van elektriciteit op het eiland. Het bureau EMMA heeft deze gesprekken voor de gemeenten begeleid. Het doel was een beeld te krijgen van hoe inwoners aankijken tegen de ruimtelijke dilemma’s van de energietransitie en de mogelijkheden voor participatie en hoe we daar als gemeente mee om kunnen gaan. De gemeenten hebben deze gesprekken gevoerd in het kader van de Regionale Energiestrategie (RES) van de regio Rotterdam-Den Haag. In de RES worden o.a. afspraken gemaakt over hoe en waar in de regio elektriciteit duurzaam kan worden opgewerkt met behulp van zon en wind.

Gesprek met de samenleving
Om het gesprek aan te gaan hebben de gemeenten een digitale peiling uitgezet. Op een andere manier dan via een traditionele vragenlijst. Bewust is gekozen voor een opzet met veel foto’s en illustraties, om zoveel mogelijk inwoners aan te moedigen hun mening te geven. Ook zijn drie inwonersavonden georganiseerd, zijn inwoners geïnterviewd en is een speciale sessie gehouden met professionele organisaties.

Waardevolle inzichten
De opbrengsten van de peiling, de inwonersavonden, de interviews en de werksessie zijn door bureau EMMA verwerkt in een verslag. Zo blijkt uit de resultaten dat inwoners het bijvoorbeeld belangrijk vinden dat gekozen wordt voor efficiëntie bij het plaatsen van windmolens en dat zonnepanelen zoveel mogelijk in kassengebieden en bedrijventerreinen en op daken worden gelegd. Wethouder duurzaamheid Lies van der Pol: “Tijdens de inwonersavonden en interviews is verder ingegaan op de dilemma’s die in de digitale peiling al waren voorgelegd. Dat heeft veel waardevolle inzichten opgeleverd.”

Aanbevelingen
Bureau EMMA heeft in het verslag op basis van de opbrengsten ook acht aanbevelingen gedaan. Deze gaan over de toekomstige inrichting van het landschap van Voorne-Putten met wind- en zonne-energie, over hoe deze verandering kan plaatsvinden en hoe inwoners betrokken moeten worden. De gemeenteraden van Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne kunnen deze belangrijke informatie gebruiken bij het opstellen van hun reactie, in de vorm van zogenaamde wensen en bedenkingen, op de concept RES van energieregio Rotterdam-Den Haag. Dit document is een tussenstap naar de RES 1.0, die op 1 juli 2021 klaar moet zijn.

Alles digitaal
Eigenlijk zou het participatietraject al in maart hebben plaatsgevonden met inwonersavonden op locatie. Door de coronamaatregelen was dat niet mogelijk en is overgeschakeld op digitale bijeenkomsten en telefonische interviews. Wethouder Van der Pol: “Ik ben heel blij dat we ondanks alle coronamaatregelen toch het gesprek over dit belangrijke onderwerp met onze inwoners hebben kunnen voeren. Het was nieuw voor ons allemaal, maar velen hebben toch hun bijdrage kunnen leveren.”

Energiek Voorne-Putten logo

Voorne-Putten werkt mee aan de energietransitie. We besparen energie  en gaan stap voor stap over op een duurzame energievoorziening. En we zoeken in plaats van aardgas naar andere, duurzame manieren om onze huizen en gebouwen te verwarmen.
We zijn op weg!

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief.

© Ontwerp & realisatie CreatieCentrale