Nieuws

01 juli 2023

Voortgang RES Rotterdam Den Haag

Ook de regio Rotterdam Den Haag, waar Voorne-Putten onder valt, ligt nog niet op koers om de doelen van de RES 1.0 te halen. Dat blijkt uit de tweejaarlijkse voortgangsrapportage. Er moeten zonnepanelen en windmolens bijkomen om meer duurzame stroom op te wekken. Wel wordt er hard gewerkt aan energiebesparing. Het aardgasvrij maken van huizen ligt ook nog niet op schema. Er wordt al wel volop samengewerkt om de warmtetransitie in gang te zetten door kennisdeling en gezamenlijke onderzoeken.

Energiek Voorne-Putten logo

Voorne-Putten werkt mee aan de energietransitie. We besparen energie  en gaan stap voor stap over op een duurzame energievoorziening. En we zoeken in plaats van aardgas naar andere, duurzame manieren om onze huizen en gebouwen te verwarmen.
We zijn op weg!

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief.

© Ontwerp & realisatie CreatieCentrale