Nieuws

28 oktober 2021

Westvoorne stemt in met regionale energiestrategie

De gemeenteraad van Westvoorne stemde woensdag 27 oktober in met de Regionale Energiestrategie 1.0 (RES 1.0) die de afgelopen twee jaar door 23 gemeenten, 4 waterschappen en de Provincie Zuid-Holland is ontwikkeld. Het opstellen van een RES is een afspraak die voortkomt uit het landelijke Klimaatakkoord. In de RES staan de ambities en de strategie voor de energietransitie in de regio Rotterdam-Den Haag beschreven. 

Na publicatie van de RES 1.0 op 31 maart is de RES voorgelegd aan de 23 gemeenteraden, de Provinciale Staten en de algemeen besturen van de 4 waterschappen met het verzoek voor 1 juli een besluit te nemen.  De gemeenteraad van Westvoorne had extra tijd gevraagd om tot een weloverwogen besluit te komen en heeft woensdag 27 oktober ingestemd met de RES 1.0. 

Lees hier meer over Voorne-Putten en de RES

Energiek Voorne-Putten logo

Voorne-Putten werkt mee aan de energietransitie. We besparen energie  en gaan stap voor stap over op een duurzame energievoorziening. En we zoeken in plaats van aardgas naar andere, duurzame manieren om onze huizen en gebouwen te verwarmen.
We zijn op weg!

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief.

© Ontwerp & realisatie CreatieCentrale