Samenwerking Voorne-Putten energieneutraal en aardgasvrij

De vier gemeenten op Voorne-Putten werken intensief samen om het eiland energieneutraal en aardgasvrij te maken. De samenwerking richt zich op activiteiten waar eilandbrede samenwerking meerwaarde biedt. Zoals het uitwerken van zoekgebieden voor duurzame opwek, het meewerken aan het proces rond de Regionale Energiestrategie, de overstap op wind- en zonne-energie en het ontwerpen van een masterplan voor de warmtestructuur. 

Eerste monitoring

In november 2022 is de eerste monitoringsrapportage van de resultaten van deze samenwerking gepubliceerd. De peildatum is 1 juli 2022. In het document staan de ambities, planning en voortgang van de eilandbrede en lokale electriciteits- en warmteprojecten. Na dit eerste peilmoment volgen er nog twee: op 1 januari en 1 juli 2023.

Bekijk hier de monitoringsrapportage

Energiek Voorne-Putten logo

Voorne-Putten werkt mee aan de energietransitie. We besparen energie  en gaan stap voor stap over op een duurzame energievoorziening. En we zoeken in plaats van aardgas naar andere, duurzame manieren om onze huizen en gebouwen te verwarmen.
We zijn op weg!

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief.

© Ontwerp & realisatie CreatieCentrale